Image 01

Tuổi trẻ Ninh Kiều

Quận Ninh Kiều được thành lập theo Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 2 tháng 1 năm 2004 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phần lớn các phường nội thành của thành phố Cần Thơ trực thuộc tỉnh Cần Thơ cũ

Bản tin

Nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đoàn Thành Phố Cần Thơ

Hoạt động

Các hoạt động chủ điểm của Quận và cơ sở Đoàn trực thuộc.

Thông tin tuyên truyền

Sáu bài học lý luận chính trị; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; ...

Chào mừng Đại hội Đoàn

Image 02

Tiết mục “Khát vọng tuổi trẻ” đến từ Đoàn phường Tân An

TUỔI TRẺ NINH KIỀU VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ban Thường vụ Quận đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và mang lại hiệu quả    

More...

Các hoạt động nỗi bật
  • Công trình chào mừng Đại hội Đoàn
  • Ra mắt công trình Thanh niên
  • Hội nghị tổng kết đoàn trường học
  • Diễn đàn trẻ em

Hội nghị triển khai 6 bài học LLCT

Image 03

 Trong hai ngày 06 và 07 tháng 10, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị và triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều

More...