QUẬN ĐOÀN NINH KIỀU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ 2017 – 2022.

 Ngày 21,22/4/2018 Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 250 Cán bộ đoàn chủ chốt của các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, cụ thể như: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; những nội dung trọng tâm của ba phong trào hành động cách mạng gồm: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc" và ba chương trình đồng hành gồm: "Đồng hành với thanh niên trong học tập"; "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp"; "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần"; những điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa XI so với khóa trước. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhằm cụ thể các nội dung của Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn đời sống thanh niên.

Tin: Thanh Loan - Ảnh: Yến Nhi